Munkavédelem - Munkahelyi kockázatértékelés
 

 

A munkavédelmi kockázatértékelés elvégeztetése kötelező tevékenységtől függetlenül MINDEN vállalkozásnak, ahol legalább egy fő alkalmazott van.

Kockázatértékelés elkészítése a tevékenység megkezdése előtt kötelező! (Figyelem jogszabályváltozás! Eddig veszélyességtől függően a tevékenység megkezdését követő fél, illetve egy éven belül kellett elvégezni!)

Amennyiben már működő cégről van szó és eddig nem történt kockázatértékelés, javasolt mihamarabb elkészíttetni, az esetleges munkaügyi ellenőrzés során biztosan kiszabandó bírság megelőzésének érdekében, amely 50.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjed!

A kockázatértékelés munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység, ami azt jelenti, hogy azt munkavédelmi szakembernek - az üzemorvossal együttműködve – kell elkészítenie.

A kockázatértékelés célja hogy a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések, ártalmak valószínűségének, valamint súlyosságának arányából, meghatározásra kerüljenek az egyes folyamatok kockázatainak szintjei, majd a kockázatok mérséklése céljából intézkedéseket tudjunk kezdeményezni.

A kockázatértékelési dokumentáció kézhezvételét követően Ön könnyedén gondoskodhat az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesüléséről, mivel feltárásra kerülnek az esetleges hiányosságok, Önnel közösen meghatározzuk a szükséges intézkedéseket, valamint segítünk a vonatkozó előírások teljesítésében, így nem jelenthet gondot egy munkavédelmi hatósági ellenőrzés sem!

Ön itt láthat egy példát egy kockázatértékelési intézkedési tervre!

A kockázatértékelés alkalmával az alábbiakat végezzük el:

1. Információgyűjtés
A szükséges információkat összegyűjtjük a cégvezetőtől, a közvetlen munkahelyi vezetőktől, valamint a helyszíni felmérés során a munkavállalóktól. A helyszíni szemle alkalmával meggyőződünk mindazon – munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos – követelmények kielégítéséről vagy esetleges hiányosságáról, melyet törvény, rendelet, vagy valamely jogszabály követel meg a vállalkozásoktól és ezzel egyidőben információkat szolgáltatunk a hatályos jogszabályi követelményekről.

2. Dokumentáció felülvizsgálat
Összegyűjtjük a már meglévő munkavédelmet érintő szabályozásokat, szervezetre vonatkozó előírásokat, belső utasításokat. Megvizsgáljuk a dokumentumok jogszabályi megfelelőségét, valamint a gyakorlatban történő alkalmazásukat, javaslatot teszünk az esetleges korrekciók elvégzésére.

3. Helyszíni felülvizsgálat

Megvizsgáljuk az egyes munkahelyeken
    • helyiségek állapotát;
    • az alkalmazott munkaeszközöket;
    • a technológiai folyamatnak megfelelő tevékenységeket;
    • egyéni- és kollektív védőeszközök meglétét és biztosíthatóságát;
    • a személyi feltételeket (képzettség, egészségügyi alkalmasság);
    • az egyes munkaköröket, valamint a munkatársakkal kapcsolatosan:
      o munkafeladatokat,
      o fizikai megterheléseket,
      o munkakörnyezet kialakítását,
      o pszichikai terhelést.

4. A rendelkezésünkre bocsátott adatok kiértékelése
Gyakorlati tapasztalatok és a helyszíni felülvizsgálat alapján összegyűjtjük és a kockázatértékelési adatlapon dokumentáljuk a hiányosságokat valamint nem-megfelelőségeket, továbbá rögzítjük a jogszabályi követelményeket kielégítő, jól működő folyamatokat. Ezek alapján a kockázatértékelési jegyzőkönyv áttanulmányozását követően a munkáltató számára egyértelművé válnak mindazon munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos teendői, melyek biztosítják az érvényben lévő jogszabályi megfelelőséget.

5. Kockázatok meghatározása
A feltárt észrevételek alapján, munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések valószínűségének, valamint súlyosságának arányából, meghatározzuk az egyes folyamatok, tevékenységek, gépek, stb. kockázatainak szintjét:

    o Kockázatmentes - A kockázat jelentéktelen, nincs szükség intézkedésre.
    o Elviselhető kockázat - A kockázat olyan mértékű, hogy intézkedést igényel, de sürgősség nélkül.
    o Mérsékelt kockázat - A kockázat olyan mértékű, hogy intézkedést igényel.
    o Fokozott kockázat - A kockázat olyan mértékű, hogy sürgős beavatkozást igényel.
    o Elviselhetetlen kockázat - A kockázat olyan mértékű, hogy azonnali leállítást igényel.

Egyes területekre és tevékenységekre vonatkozóan meghatározzuk a szükséges intézkedéseket és azok prioritását.

Kockázatértékelés rendszeressége:
• ha nincs munkabiztonságot érintő változás 3 évente.
• Határidő lejárta előtt új kockázatértékelést kell végezni, amennyiben a tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés    módja megváltozik, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatás történik, amelynek    eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak. Soron    kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának    hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő.

A kockázatértékelést az 1993. évi XCIII. törvény írja elő.


 

Kapcsolat

Telefon: 06-1-789-60-70
Telefon: 06-1-789-60-80
Mobil: 06-70-931-70-70
Fax: 06-1-270-07-20
Iroda: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.
E-mail: trendsys@trendsys.hu
Adószám: 14344042-2-42

MUNKAVÉDELEM