Munkavédelem - Munkavédelmi oktatás
 

Hogy mire is jó az, ha rendszeresen munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat tartunk a munkavállalóknak?
    • eleget teszünk a jogszabályoknak,
    • megelőzzük a baleseteket (a statisztikák alapján a balesetek akkor következnek be, ha a technológia rutinná vált így       figyelmetlenebbek leszünk és hajlamosak vagyunk egyes biztonsági fázisok kiiktatására, figyelmen kívül hagyására),
    • a balesetek megelőzésével spórolunk, mivel nem kell költenünk pl. orvosi ellátásra, nincs munkaidő kiesés.

Munkavédelmi oktatás minden cégnél kötelező, még a legegyszerűbb irodai tevékenység esetén is. Még ezekre a folyamatokra is vonatkoznak speciális jogszabályok, pl 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.

Munkavédelmi oktatást kell tartani:
    • munkába álláskor,
    • munkahely, munkakör megváltozásakor,
    • munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
    • új technológia bevezetésekor,
    • munkahelyi baleset esetén,
    • a munkavállaló hat hónapnál nagyobb munkakiesése esetén,
    • rendszeresen (legalább évente) ismételt oktatást kell tartani.

Az oktatás maga nem szaktevékenység, de a tematikát munkavédelmi szakembernek kell kialakítani. Az oktatás elméleti és gyakorlati részből kell, hogy összeálljon.

Az elméleti oktatás:
    • a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó előírásokat, szabványokat, magatartási szabályokat kell megismertetni.
    • Biztosítani kell az általános, valamint a munkahely, a munkakör és beosztás szerint szükséges munkavé¬delmi ismeretek       elsajátítsák.
    • Az oktatás keretén belül ki kell térni a veszélyhelyzetben, illetve a rendkívüli munkavégzés kö¬rülményei között       tanúsítandó magatartás elsajátítására is.

A gyakorlati oktatás:
    • az adott munkahely sajátosságait, a használatra kerülő munkaeszköz üzemeltetésére, tisztítására, napi karbantartására       vonatkozó ismereteket kell, a gyakorlat körülményei között, az oktatásban résztvevő munkavállalók részére bemutatni,       majd ezt gyakoroltatni.
    • A gyakorlati oktatás körébe tartozik, illetve gyakorlati oktatás keretében kell a munkavállalót az egyéni védőeszköz       használatára megtanítani és azt gyakoroltatni.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. Nem feltétlen kell a nyomtatványként megvásárolható naplóba rögzíteni, elég, ha annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet készítünk. Az oktatásokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni. Oktatási jegyzőkönyvre és tematikára példa.

Amit nyújtunk:

    • oktatási tematika készítése,
    • igény esetén oktatások megtartása,
    • oktatóknak alapképzés biztosítása.

 

Kapcsolat

Telefon: 06-1-789-60-70
Telefon: 06-1-789-60-80
Mobil: 06-70-931-70-70
Fax: 06-1-270-07-20
Iroda: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.
E-mail: trendsys@trendsys.hu
Adószám: 14344042-2-42

MUNKAVÉDELEM