munkavédelem - Gépek üzembehelyezése, gépfelülvizsgálatokA vállalatnál használt összes gépet, berendezést használatba vétel előtt munkavédelmi szempontból üzembe kell helyezni, valamint biztosítani kell azok időszakos munkavédelmi felülvizsgálatát. Ennek megtörténtét az Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi igazgatósága ellenőrzi.

Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti. Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a munkaeszköz, technológia megfelel a biztonságos munkavégzés feltételeinek. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért szakember közreműködése szükséges.

A munkavédelmi szempontú üzembe helyezés során:
    • megvizsgáljuk, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges dokumentációk;
    • munkabiztonsági szempontból értékeljük a géphez tartozó gépkönyv tartalmát;
    • megvizsgáljuk a gép villamos biztonságát, szerkezetét, védőburkolatok meglétét és megfelelőségét, munkahely és munkatér       méretét, kezelőszervek azonosíthatóságát, valamint a funkciók jelölését;
    • megvizsgáljuk a szükséges személyi feltételek biztosíthatóságát.

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot követően a veszélyes munkaeszköz, technológia üzemeltetését a munkáltatónak írásban kell elrendelnie. A veszélyes gépek listáját az
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1. számú melléklete szabályozza.
A veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is munkabiztonsági felülvizsgálatot kell tartani, valamint legalább 5 évente biztonsági felülvizsgálatnak kell alá vetni.

A gépekhez szükséges dokumentációk:
    • Használati, kezelési és karbantartási utasítás (a dolgozó által értett nyelven);
    • EK Megfelelőségi nyilatkozat;
    • Munkavédelmi szempontú felülvizsgálat jegyzőkönyve;
    •
Használatot elrendelő munkáltatói nyilatkozat;
    • A gép kezeléséről szóló oktatás jegyzőkönyvek;
    • Villamos berendezés esetén érintésvédelmi megfelelőséget igazoló jegyzőkönyv.

Villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata:
    • Villamos kéziszerszámok esetében évente szerelői ellenőrzés szükséges, amelyet dokumentálni kell
    • Egyéb villamos berendezések esetében 3 évente (vagy átalakítás esetén) – Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat       szükséges, amelyet szakképesítéssel rendelkező személy végezhet.

Villamos berendezések Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata:
    • az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,
    • a "C", "D", "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként kell tűzvédelmi szempontból       felülvizsgálni.

 


 

Kapcsolat

Telefon: 06-1-789-60-70
Telefon: 06-1-789-60-80
Mobil: 06-70-931-70-70
Fax: 06-1-270-07-20
Iroda: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.
E-mail: trendsys@trendsys.hu
Adószám: 14344042-2-42

MUNKAVÉDELEM