Tűzvédelem - Tűzvédelmi szabályzatTűzvédelmi szabályzat szükséges:
    • Öt fő feletti munkavállalói létszám esetén,
    • 50 főnél több ember befogadására alkalmas létesítmény esetén,
    • kereskedelmi szálláshelyeknél,
    • ahol az épület besorolása „ C” - tűzveszélyes, vagy attól veszélyesebb („B”: tűz és robbanásveszélyes, „A”: fokozottan tűz és       robbanásveszélyes).

Tűzvédelmi szabályzat hiánya esetén a kiszabandó bírság: 60.000 Ft-tól 250.000 Ft-ig terjed!

A Tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:
    • a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
    • a szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó tűzvédelemmel       kapcsolatos szabályokat;
    • a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek       tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
    • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
    • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes       egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
    • a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
    • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
    • a létesítményi tűzoltóság (amennyiben előírás, hogy legyen) működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
    • a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység       vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal       egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
    • az előző pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és       felelősét.

A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen!

Vállaljuk:
    • Tűzvédelmi szabályzat elkészítését
    • A már meglévő szabályzat aktualizálását
    • A telephely tűzveszélyességi osztályának meghatározását
    • Tanácsadást az anyagtárolásra, anyagkezelésre vonatkozóan
    • A munkatársak tűzvédelmi oktatását
    • Szükség esetén tűzriadó terv készítését
    • Tűzoltó készülékek vásárlása előtti tanácsadást, illetőleg tűzoltó készülékek beszerzését

 

Kapcsolat

Telefon: 06-1-789-60-70
Telefon: 06-1-789-60-80
Mobil: 06-70-931-70-70
Fax: 06-1-270-07-20
Iroda: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.
E-mail: trendsys@trendsys.hu
Adószám: 14344042-2-42

MUNKAVÉDELEM