Tűzvédelem - tűzriadó terv készítéseA tűzriadó tervet a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként kell elkészíteni:
    • az „A” – Fokozottan tűz és robbanásveszélyes, „B” – Tűz és robbanásveszélyes, „C” - Tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba       tartozó létesítményekre;
    • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
    • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
    • kereskedelmi szálláshelyre;
    • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy       tartózkodhat.

Tűzriadó terv hiánya esetén a kiszabandó bírság: 60.000 Ft-tól 250.000 Ft-ig terjed!

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:
    • a tűzjelzés módját;
    • a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
    • a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás,       technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
    • a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
    • a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból       fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és az 50 főnél       nagyobb befogadóképességű helyiség vagy helyiségcsoport esetében a helyiségek megengedett maximális       befogadóképességét.

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. A tűzriadó tervet évente gyakoroltatni kell, dokumentáltan.

Vállaljuk:
    • Tűzriadó terv készítését
    • Tűzriadó terv jogszabály szerint kötelező gyakoroltatásának levezénylését.

 

 

Kapcsolat

Telefon: 06-1-789-60-70
Telefon: 06-1-789-60-80
Mobil: 06-70-931-70-70
Fax: 06-1-270-07-20
Iroda: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.
E-mail: trendsys@trendsys.hu
Adószám: 14344042-2-42

MUNKAVÉDELEM