Tűzvédelem - folyamatos megbízás

 

 


Munkavédelmi szakképesítésű személy alkalmazásának követelményei

1996. évi XXXI. törvény 19.§ 3. pont:
„a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.”

A fentiek alapján eseti megbízás vagy éves keretszerződés alapján vállaljuk:
    • A kapcsolódó jogszabály előírásának teljesülését     
    • Tűzvédelmi szabályzat elkészítését     
    • A már meglévő szabályzat aktualizálását     
    • A telephely tűzveszélyességi osztályának meghatározását     
    • Tanácsadást az anyagtárolásra, anyagkezelésre vonatkozóan     
    • A munkatársak tűzvédelmi oktatását     
    • Szükség esetén tűzriadó terv készítését     
    • Tűzoltó készülékek vásárlása előtti tanácsadást, illetőleg tűzoltó készülékek beszerzését, karbantartás megszervezését     
    • Tűzvédelmi oktatások megtartását     
    • Tűzvédelmi oktatási anyag készítését (belső oktatások megtartására)     
    • Tűzriadó terv készítését     
    • Tűzriadó terv jogszabály szerint kötelező gyakoroltatásának levezénylését.

 

Kapcsolat

Telefon: 06-1-789-60-70
Telefon: 06-1-789-60-80
Mobil: 06-70-931-70-70
Fax: 06-1-270-07-20
Iroda: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.
E-mail: trendsys@trendsys.hu
Adószám: 14344042-2-42

MUNKAVÉDELEM