Munkavédelem folyamatos megbízással


                           

Munkavédelmi szakképesítésű személy alkalmazásának követelményei

A gazdálkodó szervezet létszáma és a tevékenység veszélyességi osztályba sorolása alapján a törvényi előírás szerint, alábbi időtartamra kell megbízási szerződésben, vagy munkaviszonyban munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező munkatársat alkalmazni:

 

   III. vesz. oszt  II. vesz. oszt  I. vesz. oszt
 1-9 fő  1 óra / hét  1 óra / hét  2 óra / hét
 10-49 fő  1 óra / nap  1 óra / nap  2 óra / nap
 50-500 fő  1 óra / nap  2 óra / nap  4 óra / nap
 501-1000 fő  4 óra / nap  8 óra / nap  8 óra / nap*
 1000 fő felett  8 óra / nap*  8 óra / nap**  8 óra / nap***


Szürke mező: Külön szakember állandó alkalmazására nincs szükség, ha a munkáltató vagy az általa kijelölt munkavállaló látja el az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatait. A kijelölt személynek rendelkeznie kell a szükséges ismeretekkel, készséggel és gyakorlattal. Ez kizárólag csak a munkavédelmi szakképesítésű személy alkalmazása alól ad felmentést, ettől még a munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő feladatotokat, mint például kockázatértékelést munkavédelmi szakemberrel kell elvégeztetni.

* felsőfokú szakképesítés szükséges a feladatot ellátó megbízott személynek
** felsőfokú szakképesítés szükséges és minden megkezdett 800 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidőben
*** felsőfokú szakképesítés szükséges és minden megkezdett 600 munkavállaló után további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidőben,


A fentiek alapján eseti megbízás vagy folyamatos megállapodás alapján vállaljuk:
• a kapcsolódó jogszabály előírásának teljesülését,
• a már meglévő és új munkavállalók oktatását, munkavédelmi szempontú ismereteiknek bővítését,
• a munkavédelmi kockázatértékelés elkészítését, felülvizsgálatát,
• gépek munkavédelmi szempontú előzetes üzembehelyezését- időszakos biztonsági felülvizsgálatát,
• a bevezetett munkavédelmi rendszer folyamatos felügyeletét az érvényben lévő vonatkozó munkavédelmi előírásoknak    megfelelően,
• a folyamatos megállapodás szerint, rendszeres időközönként munkavédelmi szemlék megtartásával folyamatos tájékoztatást    nyújtunk a jogszabályi változtatásokról,
• a szemlék során tapasztalt esetleges munkavállalói mulasztásokra felhívjuk a munkáltató figyelmét, majd javaslatot teszünk a    probléma megoldására vonatkozóan,
• az esetleges hatósági szemlén (ANTSZ, OMMF, Tűzoltóság, stb.) való részvételt,
• továbbá munkahelyi baleset esetén vállaljuk annak kivizsgálását, illetve hatósági bejelentését a törvényi előírások szerint.

 

Kapcsolat

Telefon: 06-1-789-60-70
Telefon: 06-1-789-60-80
Mobil: 06-70-931-70-70
Fax: 06-1-270-07-20
Iroda: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.
E-mail: trendsys@trendsys.hu
Adószám: 14344042-2-42

MUNKAVÉDELEM