PDF
Nyomtat
Email

2012.06.15. - MUNKAVÉDELEM HÍR

 

 

2012. június 13-án, Gyöngyösön egy két főt foglalkoztató autómosóban bukkant fel a Munkavédelmi főfelügyelőség két munkavédelmi felügyelője, abból a célból, hogy ellenőrzést tartsanak a munkavédelmi és munkaegészségügyi követelmények betartásával kapcsolatosan. Az ellenőrzés során az alábbiakra tértek ki:

  •  Munkahelyi kockázatértékelés megléte, tartalmi ellenőrzése, az abban foglalt hiányosságokra hozott intézkedések megléte; 
  •  Munkavédelmi oktatások megléte, tartalmi követelményei; 
  •  Alkalmazott vegyszerek, veszélyes készítmények tárolási követelményeik, biztonsági adatlapok és azok nyilvántartásának megléte; 
  •  Zajterhelés vizsgálata; 
  •  Villamos biztonsági felülvizsgálatokról (Érintésvédelmi szabványossági és tűzvédelmi szabványossági) szóló jegyzőkönyvek, és az abban foglalt megállapítások ellenőrzése; 
  •  A munkavállalók számára biztosított munkaruha és egyéni védőeszközök állapota, megléte.


Az ellenőrzés mindösszesen kettő órát vett igénybe. Az ellenőrzés során az alábbi szabálytalanságokat dokumentálták:

  •  a tevékenységhez biztosított gumikesztyűről egyértelműen nem megállapítható a védelmi képessége. Erről a problémáról már a korábbi bejegyzéseink alkalmával is tájékoztattuk Önöket. Ezért célszerűnek tartjuk, hogy amennyiben az alkalmazott kesztyűről ez a tény egyértelműen nem megállapítható, akkor tartsuk a használat helyén a védőeszköz csomagolását, EK típustanúsítványát, esetleg a vásárlás alkalmával kapott számlát. 
  •  A használatban lévő vegyszerek biztonsági adatlapjai rendelkezésre álltak, de ezen anyagokról a munkáltató nem készített nyilvántartást. Ez az állapot a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 7.§ (4) bekezdés c) pontjában előírtaknak nem felelt meg. Ezzel az észrevétellel igazából nem feltétlen értünk egyet, mert a biztonsági adatlapokat tartalmazó dosszié első oldala a biztonsági adatlapok felsorolását tartalmazó tartalomjegyzék. Az előbb említett pont pedig az alábbiakat írja le: „a külön jogszabály szerinti Biztonsági Adatlappal azonosítható anyagfajtákra vonatkozó nyilvántartást vezessenek a munkahelyeken alkalmazott veszélyes anyagokról. Ezt a nyilvántartást a munkavállaló és képviselői számára hozzáférhetővé kell tenni,”. E szerint a biztonsági adatlapok nyilvántartásának semmi további tartalmi illetve formai követelményei nincsenek.


Ezen hiányosságok megszűntetésére 1,5 hónap határidővel maradéktalanul intézkedést kell kezdeményeznie a munkáltatónak. Az ellenőrzés következményeképp a hiányosságok megszűntetését követően pénzbüntetése nem kerül sor.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, vagy további tanácsokkal illetve felkészítéssel állhatunk rendelkezésére, készséggel segítünk!


http://munkavedelem.trendsys.hu

Balesetmentes munkavégzést kívánunk!

 

 
kelt: 2012.06.15.