Munkavédelem - munkahelyi balesetek kivizsgálása


A munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés keretében, vagy azzal összefüggésben éri, függetlenül annak helyszínétől és időpontjától. Munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkezés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás, stb. igénybevétele során éri.

A munkaképtelenséget okozó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ha keresőképtelenséggel nem járó munkabalesetről van szó, akkor meg kell határozni a baleset okát és a történteket munkabaleseti nyilvántartásban rögzíteni kell. A munkabalesetek nyilvántartását és a balesetek kivizsgálását az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet alapján kell dokumentálni

Súlyos munkabaleset esetén kötelező, egyébként pedig ajánlott munkabiztonsági és munka-egészségügyi szakértőt igénybe venni a baleset kivizsgálásához.

A kivizsgálási jegyzőkönyvhöz csatolni kell mindazon dokumentumok és tevékenységek igazolását, melyek alátámasztják azon tényt, hogy a munkáltató megtett mindent annak érdekében, hogy az esetlegesen bekövetkező munkabaleseteket megelőzze. Ezek lehetnek:
    • a meghallgatási jegyzőkönyv,
    • szakmai képzettséget igazoló dokumentum,
    • kezelési jogosultságot igazoló dokumentum,
    • az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum,
    • a gép üzembe helyezést igazoló jegyzőkönyv,
    • időszakos biztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyve,
    • az érvényes kockázatértékelés,
    • esetleges fényképfelvételek, videófelvételek,
    • a belső szabályzatok vonatkozó részei.

Ezek hiányában majdnem biztosak lehetünk abban, hogy elmarasztalnak bennünket!

Vállaljuk:
    • a balesettel összefüggésben – teljeskörű tájékoztatás esetén – a munkahelyi baleset kivizsgálását,
    • meghatározzuk a baleset bekövetkezésének okát és körülményeit,
    • a munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltést és a területileg illetékes hatóságok felé történő továbbítását,
    • a balesettel kapcsolatos, érintett munkavállalók interjúztatását, meghallgatási jegyzőkönyvek készítését,
    • a balesettel összefüggésben rendkívüli oktatás lebonyolítását,
    • a balesethez kapcsolódó hatósági ellenőrzésen való részvételt, kapcsolattartást.