munkavédelemmel kapcsolatos szabályzat készítéseMunkavédelmi szabályzat készítésének kötelezettsége külön rendelet alapján csak a fegyveres erőkre, rendvédelmi szervekre, polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra, büntetés-végrehajtási szervezetekre vonatkozik. A munkáltató igénye alapján természetesen mindenhol el lehet készíteni egy – munkavédelmi követelményeket tartalmazó – egységes szabályzatot.

Célja, hogy egységbe foglalja cégre szabottan mindazon követelményeket, melyeket a vonatkozó jogszabályok, törvények és rendeletek előírnak. Ezáltal biztosítva a munkáltatót abban, hogy a szervezet hiánytalanul gondoskodni tudjon azon feladatok végrehajtásában, melyek folyamatos felügyeletet igényelnek. Ebben az esetben fokozott figyelemmel kell lenni ara, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokat minden esetben kövesse a szabályzat.

Amennyiben Ön nem ragaszkodik a szabályzat elkészítéséhez, akkor legalább az alábbiakról kell a munkáltatónak írásban rendelkeznie:
    • egyéni védőeszközök juttatásának rendje, az egyéni védőeszközök átadásáról jegyzőkönyvet kell készíteni,
    • munkavédelmi oktatások rendje, az oktatások dokumentálásáról minden esetben gondoskodni kell
    • orvosi vizsgálatok rendje, az alkalmassági vizsgálatok elvégeztetéséről üzemorvos által gondoskodni kell

A munkavédelmi szabályzat elkészítésével kapcsolatosan vállaljuk:
    • a munkavédelem követelményeinek beépítését a szabályzatba;
    • cégre szabott, túlzásoktól mentes követelményrendszer kialakítását;
    • munkavédelemmel kapcsolatos feladatok tervezhetőségét, felelősségek tisztázását a szervezeten belül;
    • a területileg illetékes külső érdekelt felek elérhetőségeinek összeállítását.